• Product selection by process
TopCompany profile › Osaka Factory, Awaji Factories

Osaka Factory

Osaka Factory

Osaka Factory

Takaramachi 5-2, Higashiosakashi,
Osaka, 579-8025 JAPAN

Awaji Factories

Awaji Factory No.1

Awaji Factory No.1

Awaji Factory No.2

Awaji Factory No.2

Mega Technical Center

Mega Technical Center

Awaji Factory No.3 (Distribution Center)

Awaji Factory No.3

Awaji Factory No.4

Awaji Factory No.4

Awaji Factory No.5

Awaji Factory No.5

Awaji Factory No.6

Awaji Factory No.6

(Logistics Center

Logistics Center